Geografi og kjærlighet –
etableringen av Norsk scenekunstbruk

Ådne Sekkelsten

Scenekunstbruket 1994–2014

Den første publikum­suksessen
Kenneth Dean

Norsk barneteaters habitus
Anne Helgesen

Distribuerte nettverk – femten år etter
Morten Walderhaug

Confidence in the Arts
Tiffany Jenkins

En dansers bekjennelse etter 15 år på veien
Thomas L. Gundersen

Feltet barn og teater
Bjørn Rasmussen

Borte bra, men hjemme best?
Frode Gjerløw

Noe større enn oss selv
Ådne Sekkelsten

Å lytte til ungdom
Belinda Braza

Publikum, produksjoner og pengerpdf del 1

En mangfoldighed af andethedserfaringer
Niels Lehmann

Den utvidede forestillingen
Anne H. Ekenes

Møter i rommet mellom kunst og pedagogikk
Venke Marie Sortland

En felles beat
Peder Opstad

Integrert didaktikk – et utvidet dramaturgibegrep
Anette Therese Pettersen

Klovnen og alvoret
Katja Lindberg

Nå løfter jeg av døra til ansiktet mitt!
Karstein Solli

Dødsalvorlig og komisk
Anders Kippersundpdf del 2

Empty Stages, Crowded Flats
Florian Malzacher

Produksjonsstrukturer som
kunstneriske virkemiddel
Kristin E. Bjørn

Viljen til å berøre
Janne Langaas

Ny dans, gamle tradisjoner
Simone Grøtte

Verkjande handlingar
Tore Vagn Lid

Maktkritikk i klasserommet
Amund Sjølie Sveen

Møtet mellom estetiske konsepter
og visningskontekster
Kjell Moberg

Opptakt; Polyfonia
Tore Vagn Lidpdf del 3


Action or Character?
Andrew Todd

Det mobile scenehuset
Ina Coll Kjølmoen

Cirka Teaters vei mot en scenekunstarena for barn
Anne Marit Sæther

Scenekunst for de med makk i ræva
Katrine M. E. Strøm

Scenografisk iscenesettelse av barns tilskuerskap
Tormod Lindgren

Bal/Verk produksjoner og Balteatret

På stedet. I glass. I det levende.
Sidsel Grafferpdf del 4
Under radaren
Kjetil Røed

Konteksten som metode
Goro Tronsmo

Kunstformidlingens sted
Kjetil Røed

Usynlig
Katma/Katrine M. E. Strøm

Det Andre Teatret
Nils Petter Mørland

Showbox
Guri Birkeland

Kunstformidling – medierende eller relasjonsbasert praksis?
Kari Holdhus

Instrumental Objects as Playful Subjects
Karen Kipphoff

And This Performance Was Brought to You by Fylkeskommunen
Camilla Vanebo

Turné i Norge – et scenario i 365 variasjoner
Andreas Roksvåg

Undring og nysgjerrighet
Jaap den Hertog

Helt på ordentlig
Guandaline Sagliocco

Med tung lysrigg og metervis av molton
Kirjan Waage

Muggsopp og spa-hotell
Guri Glanspdf del 5
Kunstneriske kvalitetskriterier i praksis
Anne-Britt Gran

Klassikere for Kids
Hildur Kristinsdottir

Arbeidet i Kunstnerisk råd
Guri Birkeland

Valgte vi rett?
Håkon Skoge

Begrensningens kunst
Hege Haagenrud

Jeg elsker gymsaler!
Jarl Flaaten Bjørk

I spenningsfeltet mellom Tro og Viten
Siren Leirvåg og Sigrid Røyseng

Scenekunstbrukets Unge Stemmer
Elin O. Rekdal

Kunst og demokrati i skolen
Irene McIntyre Kristensen

«Jeg hører at du har ambisjoner om å skape en ny generasjon teateranmeldere? Jeg ler meg ihjæl!»
Chris Erichsen

Barn er aliens – de kommer fra et sted vi har glemt
Thorbjørn Gabrielsenpdf del 6