«Det er kunst som skal formidles! Klarer vi å løfte frem de sterke kunstproduksjonene, vil også Scenekunstbruket og hele vårt formidlingsnettverk være i utvikling og forandring. Fordi det er kunsten, i møte med det unge publikummet, som skal gi energi til å fortsett dette viktige arbeidet.»


ÅDNE SEKKELSTEN
daglig leder i Norsk scenekunstbruk
Norsk scenekunstbruk er den største landsdekkende formidleren av scenekunst for aldersgruppen 0–20 år, og en aktiv pådriver for kunstnerisk utvikling, kvalitet og mangfold i scenekunsten. Scenekunstbruket er den nasjonale aktøre for scenekunst i Den kulturelle skolesekken.
Scenekunsten og de unge er den største samlinge tekster om scenekunst for barn og unge som noen ganger utgitt i Norge. Antologien er laget i forbindelse
med Scenekunstbrukets 20-årsjubileum i 2014.

Boken inneholder akademiske og journalistiske tekster, refleksjoner og personlige anekdoter, samt bidra fra kunstnere, fagfolk, formidlere, ungdom og andre knyttet til feltet scenekunst for barn og unge. Den fungerer som et historisk dokument, som oppslagsverk og ikke minst som et flerstemt grunnlag for samtale med inspirasjon til videre utvikling og forskning.

Scenekunstbruket vil med denne boken invitere deg inn i samtalen – samtalen om scenekunsten og de unge.